Ammattitaitovaatimukset

Liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja ideoiminen

Opiskelija

 • kartoittaa valitsemallaan alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita
 • arvioi kartoituksen pohjalta liiketoimintamahdollisuuksia
 • ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset ja merkityksen liiketoiminnalle

Liikeidean kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Opiskelija

 • selvittää markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymiä
 • kartoittaa liikeideoita ja valitsee niistä toteuttamiskelpoisen
 • tekee suunnitelman yrityksen toiminnoista hyödyntäen tarvittaessa asiantuntijoita
 • laskee yritystoimintaan liittyviä tuottoja ja kustannuksia sekä suunnittelee rahoitusta
 • ottaa suunnittelussa huomioon toimialan lainsäädännön

Verkostoituminen sidosryhmien kanssa

Opiskelija

 • valitsee toimintansa kannalta keskeisiä sidosryhmiä
 • esittelee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintamallin jollekin keskeiselle sidosryhmälle

Yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen

Opiskelija

 • valitsee sopivan yritysmuodon
 • laskee tarvittavan rahoituksen
 • selvittää yrityksen keskeiset perustamisasiakirjat ja laatii ne

Vahvuuksien ja osaamisen arviointi

Opiskelija

 • kartoittaa vahvuutensa toimia yrittäjänä
 • esittelee yritystoiminnassa tarvittavan osaamisensa

Osaamisen arviointi

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä laatimalla yksin tai ryhmän kanssa liiketoimintasuunnitelman kehittämälleen liikeidealle. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.