Ammattitaitovaatimukset

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Opiskelija

 • hankkii yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden suunnittelussa tarvittavaa tietoa
 • laatii asiakaslähtöisen toimenpidesuunnitelman ja täsmentää yrityksen tavoitteet
 • laatii budjetit ja rahoitussuunnitelman tiedostaen yrittäjän aseman
 • tunnistaa yritystoimintaan liittyvät keskeiset riskit
 • ymmärtää kestävän kehityksen vaatimukset ja merkityksen liiketoiminnalle

Yrityksen liiketoimintaa edistävien yhteistyöverkostojen rakentaminen

Opiskelija

 • hankkii liiketoiminnan kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita
 • sopii yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa
 • solmii tarvittaessa yhteistyösopimukset vastuut ja velvollisuudet huomioiden

Yrityksessä toimiminen

Opiskelija

 • toimii yrittäjänä tai osana yhteistyöverkostoa
 • hoitaa sovittua liiketoiminnan osa-aluetta
 • ratkaisee asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita
 • toimii toimialan lainsäädännön mukaisesti

Yrityksen toiminnan arviointi ja kehittäminen

Opiskelija

 • asettaa toiminnalleen tavoitteita yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti
 • tekee rakentavia ja perusteltuja ehdotuksia yrityksen toiminnan kehittämiseksi laatu- ja tulostavoitteet huomioiden
 • ottaa suunnitelmissaan huomioon asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset

Osaamisen arviointi

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla yrityksessä ja kehittämällä yrityksen liiketoimintaa suunnitelman mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.