SYKSY 2022

Webinaari tutkinnon muodostumisesta 24.11. 2022 kello 9 – 15:00

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 2024

Webinaarin päälinkki klo 9 ja klo 12.45 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 1 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 2 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 3 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 4 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 5 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 6 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 7 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 8 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 9 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ryhmä 10 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Aika                                            24.11.2022 klo 9–15

Ohjelma                                    

9.00–9.20                            Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamisen lyhyt tilannekatsaus ja päivään orientoituminen

                                           opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus ja

                                          koulutuspäällikkö Johanna Savunen, OSAO

9.20–12.00                       Valinnaisuudella syvempää / laajempaa osaamista

                                         Valinnaiset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja niiden ryhmittely

                                         Työskentely Teams-alustalla pienryhmissä

                                          tauko työn kannalta sopivassa vaiheessa

12.00–12.45                       Lounas

12.45–14.45                       Tutkinnon osista tutkinnoksi

                                           Taustoitusta tutkinnon muodostumiselle

                                           opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus

Yhteistä työskentelyä ja keskustelua tutkinnon osien laajuuksista, pakollisuudesta ja valinnaisuudesta sekä tutkinnon muodostumisesta

                                            tauko työn kannalta sopivassa vaiheessa

14.45–15.00                        Yhteenveto

                                            Työn jatkuminen

Voit valmistautua työpajatyöskentelyyn perehtymällä verkkotyöalustan sisältöön https://sotept2024.osao.fi/

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Linkki2411

                                                    Annathan palautetta työpajatyöskentelystä, kiitos!

https://forms.office.com/r/tGGD2DRTkF

Seuraavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työpajat:

Webinaari työelämän edustajille 1.11.2022 kello 13.00 – 15:00 Ilmoittautuminen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 2024

 • tutkinto vastaamaan työelämän todellisiin osaamistarpeisiin
 • webinaari työelämän edustajille 1.11.2022

Aika 1.11.2022 klo 13.00–15.00

Ohjelma

13.00–13.20 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamisen tausta ja reunaehdot
Miksi ja mitä tehdään?
Opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus

13.20–14.00 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen käytännössä
Miten tehdään?
Millaisia uudet tutkinnon osat ovat?
Koulutuspäällikkö Johanna Savunen, OSAO

14.00–14.50 Keskustellaan yhdessä

14.50–15.00 Miten tästä edetään?
Miten voin osallistua tutkinnon kehittämiseen?
Opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus ja
koulutuspäällikkö Johanna Savunen, OSAO

Tervetuloa!Alla olevan linkin kautta pääset kommentoimaan ammattitaitovaatimusten luonnoksia

Linkki
 

  


Webinaari opiskelijoille 3.11.2022 kello 13.00 – 15:00 Ilmoittautuminen

Ohjelma

13.00–13.20 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamisen tausta ja reunaehdot
Miksi ja mitä tehdään?
Opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus

13.20–14.00 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistaminen käytännössä
Miten tehdään?
Millaisia uudet tutkinnon osat ovat?
Koulutuspäällikkö Johanna Savunen, OSAO

14.00–14.50 Keskustellaan yhdessä

14.50–15.00 Miten tästä edetään?
Miten voin osallistua tutkinnon kehittämiseen?
Opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus ja
koulutuspäällikkö Johanna Savunen, OSAO

Tervetuloa!

Alla olevan linkin kautta pääset kommentoimaan ammattitaitovaatimusten luonnoksia

Linkki

 


https://forms.office.com/r/tGGD2DRTkF
Ilmoittautuminen Linkki2411

Kutsu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon yhteisen tutkinnon osan webinaariin

Tervetuloa Kasvatus- ja ohjausalan ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen yhteisen tutkinnon osan LAPSEN KASVUN, HYVINVOINNIN JA OPPIMISEN EDISTÄMINEN uudistamistyön webinaariin

pe 14.10.2022 klo 9-11.

Pääset osallistumaan alla olevan TEAMS-linkin kautta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhmNmY0ZTktODBiZC00ZDllLTk4ZjgtYjViY2NjZjhhOTZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fb19f8cb-63e7-4ff8-8447-a9285e49d588%22%2c%22Oid%22%3a%22f71d9115-d63e-4930-8f99-383cf4a99430%22%7d

Tutkinnon osan luonnokseen voi tutustua https://sotept2024.osao.fi/ TAI https://kasopt2024.fi/ -alustoilla.

Työpaja 7: 13.10.2022 kello 9 – 15:00, valinnaiset tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset Ilmoittautuminen

Jos et ole ilmoittautunut,

Päälinkki 13.10 päivään klo 9-15

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Linkit  klo 9.45-12.00 työryhmien työskentelyyn:

Ikääntyvien hoito ja kuntoutus  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mielenterveys- ja päihdetyö Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Perustason ensihoito Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Sairaanhoito ja huolenpito Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Suunhoito Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Vammaistyö Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

Kasvun ja osallisuuden edistäminen Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Päivän ohjelma

                                 

9.00–9.15                                       Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistamisen ”laajat kaaret”

                                                          opetusneuvos Soila Nordström, Opetushallitus

9.15–9.40                                       Ammatilliset tutkinnon osat, ”laaja-alaiset perusvalmiudet”

                                                          luonnosten tilannekatsaus

                                                          koulutuspäällikkö Johanna Savunen, OSAO

Työpajatyöskentelyn ohjeistus

Laki 531/2017, 15§ Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

9.40–9.45                                       Tauko ja siirtyminen osaamisaloittain eriytyviin työpajoihin

9.45–12.00                                    Valinnaisuudella syventävää/laajempaa osaamista

 • erikoistuneempi osaaminen osaamisaloilla ja valinnaisilla tutkinnon osilla
 • työprosessit/tehtäväkokonaisuudet
 • ammattitaitovaatimukset ja niiden ryhmittely

Työskentely Teams-alustalla 

n. 10 min. tauko työn kannalta sopivassa vaiheessa

12.00–12.30                                  Lounas

aamupäivän työpajojen vetäjät siirtävät tuotokset Jamboard-työskentelyalustalle

12.30–12.45                                  Itsenäinen tutustuminen ja kommentointi Jamboard-alustalla

12.45–14.00                                  Pienryhmätyöskentely Jamboard-alustalla

14.00–14.10                                  Tauko ja siirtyminen yhteiseen työtilaan

14.10–15.00                                  Yhteenveto, yhteinen keskustelu

                                                          Työn jatkuminen

Voit valmistautua työpajatyöskentelyyn perehtymällä verkkotyöalustan sisältöön https://sotept2024.osao.fi/

Tervetuloa!

                                                          Annathan palautetta työpajatyöskentelystä, kiitos!

Linkki palautteeseen: https://forms.office.com/r/4SbALfe4jE

________________________________________________________________________________

Työpaja 6: 29.9.2022 kello 8.30-11.00 Ohjelma

Ilmoittautuminen

https://link.webropol.com/s/ilmoittautuminen29092022

Linkit löydät myös kohdasta linkit:

Päivän ohjelma:

Tässä työpajassa työstetään ammattitaitovaatimuksia pienryhmittäin siirtymällä suoraan pienryhmätyöskentelyyn . Alta löydät linkit pienryhmiin. Pienryhmiä vetää jo tutuksi tulleeseen tapaan osaamisalakohtaiset asiantuntijat.

Linkit  :

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kasvun ja osallisuuden edistäminen Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Perustason ensihoito Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Mielenterveystyön ja päihdetyön osaamisala Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Vammaistyön osaamisala Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Suunhoidon osaamisala Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 • Työpaja 5: 15.9.2022 kello 8.30-11.00 Ilmoittautuminen

https://link.webropol.com/s/Ilmoittautuminen15092022

Seuraavat työpajat ja webinaarit:

 • Työpaja 4: 31.8.2022 kello 9 – 15:00, ammatilliset tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset
 • Työpaja 5: 15.9.2022 kello 8:30 – 11:00, ammatilliset tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, työprosessit
 • Työpaja 6: 29.9.2022 kello 8:30 – 11:00, ammatilliset tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset, työprosessit
 • Työpaja 7: 13.10.2022 kello 9 – 15:00, valinnaiset tutkinnon osat ja ammattitaitovaatimukset

 • Webinaari työelämän edustajille 1.11.2022 kello 13.00 – 15:00 Ilmoittautuminen
 • Webinaari opiskelijoille 3.11.2022 kello 13.00 – 15:00 Ilmoittautuminen
 • Webinaari tutkinnon muodostumisesta 24.11. 2022 kello 9 – 15:00

 • Työpajojen ja webinaarien ilmoittautumislinkit ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

KEVÄT 2022

19.5.2022 Verkostotyöpaja, ilmoittautuminen avoinna 3.-17.5.2022 https://link.webropol.com/s/sotept2024verkkotyopaja

24.3.2022 Webinaari

21.3.2022 Lääkehoito-osaaminen sote-perustutkinnossa, THL, STM, Fimea ja OPH

16.3.2022 Sotept uudistamistyö, osaamisalakohtaiset asiantuntijat

4.2.2022 OSAOn sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotiimi työelämäjäsenet

31.1.2022 Työelämätoimikunnan kokous

27.1.2022 Lähihoitajapäivät

27.1.2022 THL: RAI-osaaminen Sotealan ammattilaisille

27.1.2022 Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen ennakointifoorumi

19.1.2022 Webinaari

13.1.2022 Lähihoitajakoulutuksen muutostarpeet, Suomen Aluehallintovirastojen edustajat