Ammattitaitovaatimukset

Yhteyshenkilönä toimiminen

Opiskelija

 • perehtyy oman alan tutkintojen perusteisiin ja tunnistaa työtehtävien yhteyden niihin
 • perehtyy koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen työnjakoon ammatillisen koulutuksen järjestämisessä
 • selvittää mahdollisuuksia järjestää koulutusta ja näyttöjä työpaikalla
 • tiedottaa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä työpaikalla yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa
 • toimii vuorovaikutuksessa erilaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa

Ohjaustilanteisiin valmentautuminen

Opiskelija

 • perehtyy ohjattavan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan
 • osallistuu osaamisen hankkimisen suunnitteluun työpaikalla
 • osallistuu ohjattavan opiskelijan työturvallisuuteen, työpaikan ohjeisiin ja käytäntöihin perehdyttämiseen
 • suunnittelee opiskelijan ohjausta ja aikataulua
 • seuraa erilaisia ohjaustilanteita
 • hyödyntää digitaalisia välineitä tarkoituksenmukaisesti
 • arvioi omaa ohjausosaamistaan ja määrittää kehittämistarpeensa

Palautteen antaminen osaamisen kehittymisestä

Opiskelija

 • vertaa hankittua osaamista asetettuihin tavoitteisiin
 • antaa rakentavaa palautetta osaamisen kehittymisestä
 • huomioi palautteen antamisessa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavat opiskelijat

Osaamisen arviointi

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla yhteyshenkilönä työpaikalla sekä valmentautumalla ohjaus- ja palautteenantotilanteisiin. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.