Immobilisaatiohoitotyössä toimiminen

Asiakas- ja työturvallisuus

 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • varmistaa työssään säteilyturvallisuuden
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä

Asiakkaan vastaanottaminen

 • suunnittelee ja priorisoi työtehtävät
 • käyttää tietoa eri murtumatyypeistä ja jännevammoista
 • käyttää tietoa eri murtumatyyppien ja jännevammojen hoidoista
 • käyttää tietoa kipsausmateriaaleista
 • valmistelee hoitotilan ja varaa hoitovälineet ja tuentamateriaalit
 • tarkistaa laitteiston käyttökunnon ja käyttää laitteistoa ohjeiden mukaan
 • arvioi asiakkaan immobilisaatiohoidon tarpeen työryhmän jäsenenä
 • valmistelee ja ohjaa asiakkaan immobilisaatiohoitoa varten

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen

 • käyttää siirtymisen apuvälineitä
 • tarkkailee asiakkaan vointia ja kipua
 • toteuttaa asiakkaan kivunhoitoa omalla vastuualueellaan
 • tarkkailee asiakkaan ihon kuntoa  
 • tunnistaa asiakkaan ihon terveyteen liittyviä ongelmia
 • toimii haavan hoidossa aseptisesti
 • käyttää tietoa immobilisaatioon liittyvistä komplikaatiosta
 • ehkäisee immobilisaatioon liittyviä komplikaatioita
 • toteuttaa murtuman tuennan osana työryhmää
 • pehmustaa kipsin oikeaoppisesti materiaalin mukaisesti
 • avustaa yleisimpien yläraajan ja alaraajan vammojen reponoinnissa
 • arvioi työryhmän jäsenenä murtumapotilaan apuvälinetarpeen
 • säätää valmisortoosin asiakkaalle sopivaksi
 • ohjaa valmisortoosin käytössä
 • säätää kyynärsauvat asiakkaalle sopivaksi
 • ohjaa asiakasta sauvakävelyssä
 • toteuttaa jännevammojen hoitoa omalla vastuualueellaan
 • poistaa asiakkaan kipsin
 • suunnittelee asiakkaan jatkohoidon osana monialaista työryhmää
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan jatko- ja kotihoidossa
 • toteuttaa asiakkaan jatkohoidon osana monialaista työryhmää
 • huoltaa työtilan ja hoitovälineet
 • huolehtii materiaalien täydentämisestä

 1. versio 13.10.2022 Immobilisaatiohoidossa toimiminen valinnainen

Asiakkaan vastaanottaminen

 • arvioi asiakaslähtoisesti immobilisaatiohoidon tarpeen työryhmän jäsenenä
 • valmistelee ja ohjaan asiakkaan yksilöllisesti immobilisaatiohoitoa varten
 • toteuttaa asiakkaan kivunhoitoa omalla vastuualueellaan

Työn suunnittelu

 • osaa suunnitella ja priorisoida työtehtävät
 • tuntee eri murtumatyypit ja jännevammat sekä niiden hoidon
 • valmistelee hoitotilan ja varaa murtumanhoidon vaatimat hoito- ja työvälineet sekä tarvittavat tuentamateriaalit
 • tuntee eri materiaalit ja niiden käyttämisen kipsaukseen

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen

 • huomioi asiakkaan ihon kunnon ja havaitsee ihon hoidolliset ongelmat
 • toimii haavan hoidossa aseptisesti
 • pehmustaa kipsin oikeaoppisesti materiaalin mukaisesti
 • tuntee immobilisaatioon liittyvät komplikaatiot ja ehkäisee niitä
 • toteuttaa immobilisaatiomääräykseen ja radiologiseen löydökseen pohjautuvan ylä- ja alaraajan murtuman tuennan työryhmän kanssa
 • avustaa yleisimpien yläraajan ja alaraajan vammojen reponoinnissa
 • tarkkailee asiakkaan vointia ja kipua
 • arvioi työryhmän jäsenenä murtumapotilaan apuvälinetarpeen
 • säätää valmisortoosin sopivaksi ja ohjaa niiden käytössä huomioiden asiakkaan toimintakyvyn
 • toteuttaa työssään teippauksia jännevammojen hoitona
 • ohjaa asiakasta tarvittaessa sauvakävelyssä ja niiden oikeaoppisessa säädössä
 • ohjaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen jatko- ja kotihoito-ohjeet asiakkaan saaman hoidon mukaisesti
 • tekee monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi huoltaa työtilan ja hoitovälineet ja huolehtii materiaalien täydentämisestä kestävän kehityksen mukaisesti

Asiakas- ja työturvallisesti työskenteleminen

 • työskentelee ergonomisessa työasennossa
 • käyttää turvallisesti siirtymisen apuvälineitä
 • käyttää kipsin poistossa oikein kipsisahaa ja kipsisaksia
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen läheisensä ja tiedottaa siitä työryhmälle
 • tarkistaa laitteiston käyttökunnon ja käyttää laitteistoa turvallisesti
 • huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään
 • huolehtii työssään säteilyturvallisuuden ja käyttää säteilysuojia työpaikan käytänteiden mukaisesti

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *