Ajankohtaista -välilehdellä näet kulloinkin ajankohtaiset tapahtumat ja asiat, joihin erityisesti toivotaan kommentteja ja mielipiteitä.

Tutkinnon osat -välilehdellä pääset seuraamaan ammattitaitovaatimusten täsmentymistä ja kommentoimaan niitä

Tutkinnon osat -välilehti on jaettu sivuihin. Laaja-alainen pakollinen osaaminen on jaoteltu kaikille yhteiseen osaamiseen (laaja-alaiset perusvalmiudet) ja eriytyneempään osaamiseen (osaamisalat). Työn edetessä tunnistetaan eriytyneemmät työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan prosessin myöhemmässä vaiheessa kuvaamaan näillä sivuilla.

19.1.2022 Webinaarin ennakkokysymysten vastausten perusteella määritelimme yhdessä webinaariin osallistuneiden kanssa lähihoitajan ydinosaamisalueet, jotka näkyvät jokaisen tutkinnon osat välilehden sivujen alkuteksteissä. Tämä lähihoitajan ydinosaaminen nähtiin osaamisena, joka näkyy lähihoitajan tehtävissä eri työpaikoilla ja muotoutuu prosessin edetessä tutkinnon osan mukaisiksi ammattitaitovaatimuksiksi. Ydinosaamisen muokkaamista toimintaa kuvaaviksi ammattitaitovaatimuksiksi aloitimme webinaarin ryhmätyöosiossa ja sitä työtä voit jatkaa yhdessä kanssamme kommentoimalla Tutkinnon osat -välilehden sivuilla oleviin kommenttikenttiin.

Vastausten perusteella saimme myös lähihoitajan työprosessin: Asiakkaan kohtaaminen, Asiakkaan tarpeiden arviointi, Työn tavoitteellinen suunnittelu, Työn toteutus, Arviointi. Nämä näkyvät Tutkinnon osat välilehden sivuilla ryhmittelyotsikkoina. Nämä ryhmittelyotsikot tarkentuvat osaamisalakohtaisesti kirjoitustyön edetessä. Myös näitä voit kommentoida sivun alalaidan kommenttikenttään.

Tutkinnon muodostuminen -välilehdellä pääset seuraamaan tutkinnon rakentumista ja myöhemmin kommentoimaan sitä

Tutkinnon muodostuminen välilehdelle kuvataan tutkinnon rakenne sitä mukaa kuin se perustetyön edetessä rakentuu. Voit osallistua prosessiin avoimissa webinaareissa ja kommentoimalla kommenttikenttiin perustetyön eri vaiheissa.

https://sotept2024.osao.fi/tietosuojaseloste(avaa uuden välilehden)