Ammattitaitovaatimukset

Valmistautuminen kansainvälisessä työympäristössä toimimiseen

Opiskelija

 • etsii tietoa ja perehtyy kansainväliseen työympäristöön ja tulevaan työtehtävään
 • perehtyy työtehtävään liittyvien maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • huolehtii kansainvälisessä työtehtävässä tarvittavista järjestelyistä ja asiakirjoista
 • selvittää ja sopii työtehtävän tavoitteet ja sisällöt
 • ottaa huomioon työympäristöön ja -tehtävään liittyvät vaatimukset, tarpeet ja aikataulun

Vuorovaikutus kansainvälisessä työympäristössä

Opiskelija

 • toimii vuorovaikutuksessa kansainvälisen työyhteisön ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa
 • käyttää toimialansa keskeistä sanastoa vieraalla kielellä
 • jakaa osaamistaan kansainvälisessä työympäristössä
 • käyttää eri viestintäkanavia vastuullisesti
 • toimii eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa
 • toimii työkulttuurin mukaisesti

Työskentely kansainvälisessä ympäristössä

Opiskelija

 • noudattaa sovittuja työaikoja ja toimintatapoja
 • toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa
 • noudattaa työtehtäviin liittyviä määräyksiä ja ohjeita
 • huomioi terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
 • toimii vastuullisesti ja eettisesti
 • toimii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäen

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen ja jakaminen

Opiskelija

 • arvioi kansainvälisessä työtehtävässä hankitun osaamisen merkitystä urallaan
 • hyödyntää kansainvälistä osaamistaan työssään
 • arvioi työtehtävään liittyvien maiden työmenetelmien ja toimintakulttuurien vaikutuksia työn sujuvuuteen ja lopputulokseen
 • jakaa kansainvälistä osaamistaan työyhteisössä

Osaamisen arviointi

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työskennellen kansainvälisessä työympäristössä tai projektissa ulkomailla tai kotimaassa.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.