Suun hoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito-, vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa   
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan  
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen 

Opiskelija 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa  
 • varmistaa asiakasturvallisuuden 
 • toimii ensiaputilanteissa

 • Ammatillinen vuorovaikutus 
 • Opiskelija 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkeää kieltä 
 • toimii haastavissa asiakastilanteissa ammatillisesti
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Työn suunnittelu  

Opiskelija

 • suunnittelee päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä   
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä  
 • käyttää tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä
 • käyttää tietoa suun terveydenhuollon palveluista  
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan 
 • toimii materiaalien hankinnassa työpaikan käytäntöjen mukaan
 • käsittelee ja varastoi työssä käytettäviä materiaaleja   

 •  Aseptinen työskentely  
 • käyttää tietoa välinehuollon huoltoprosessista ja laadunvalvonnan menetelmistä
 • käyttää ja huoltaa suun terveydenhuollon laitteita ja koneita
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen  
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa hoitotilanteissa  

Suunhoitotyö 

 • käyttää tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta  
 • käyttää hammaslääketieteellistä ammattisanastoa
 • käyttää tietoa suun yleisimmistä sairauksista  
 • toimii asiakkaan hoitosuunnitelman mukaan
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa
 • valmistelee toimenpiteet työjärjestyksen mukaan ja varaa oikeat välineet ja materiaalit  
 • työskentelee työjärjestyksen mukaan paikkaus-, poisto-, pulpan- ja iensairauksien hoidossa
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden yhteydessä 
 • käyttää tietoa suunhoidossa käytettävistä lääkkeistä 
 • käsittelee ja antaa lääkkeitä yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen
 • tunnistaa komplikaatioiden oireet ja toimii tilanteen mukaisesti 
 • käyttää tietoa suun terveydenhoidon kuvantamismenetelmistä
 • toimii röntgenkuvauksessa ja kuvankehitysprosessissa osana hoitotiimiä
 • dokumentoi asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään
 •  käyttää tietoa suukirurgiasta, protetiikasta, purentafysiologiasta ja oikomishoidosta

Toisen tutkinnon osan viimeistely on vielä käynnissä. Tutkinnon osa tulee olemaan osa kokonaisuutta, joka tulee lausuttavaksi.

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

7 kommenttia

Johanna Savunen & #183;3.3.2022 13:32

Nyt on päivitetty suun hoidon osaamisalan sivua nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Johanna Savunen & #183;7.4.2022 11:29

Suunhoidon osaamisalan perusteluonnosta on muokattu eteenpäin webinaarissa 24.3.2022. Iso kiitos teille 2. version työstäjille. Odotamme kommenttejasi, kaikki kommentit ovat arvokkaita ja vievät yhteistä perustetyötä eteenpäin. Kiitos jo etukäteen:)

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:25

Hei, 3.6. 2022 on päivitetty Suun hoidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksia. Otamme mielellämme vastaan kommenttejanne!

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:31

Suunhoidon osaamisalaa on muokattu eteenpäin 31.8. olleessa webinaarissa. Työtä jatketaan tästä eteenpäin 15.9. kaikille avoimessa työpajassa:)

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 16:16

Suunhoitoa päivitetty 15.9. Työ jatkuu 29.9 työpajassa. Tervetuloa mukaan, muistathan ilmoittautua:)

Johanna Savunen & #183;10.10.2022 14:12

Suunhoito päivitetty 29.9. työpajassa. 13.10 työstetään valinnaisia tutkinnon osia. Tulethan mukaan:)

Gradian sote -opet & #183;13.1.2023 09:33

Valinnaisen tutkinnon osia on niukasti. Voisiko valinnaisten tarjonta olla sama kaikilla osaamisaloilla?
Pohdittiin, että onko tässä ajatuksena että työelämässä oppimisen paikkoihin saadaan monipuolisuutta suun terveyden edistämisen osalta.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *