Ammattitaitovaatimukset

Osaamisen kehittäminen

Opiskelija

 • arvioi omaa osaamistaan sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan perustellen
 • laatii itselleen kehittymissuunnitelman niin, että se tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi
 • kehittää osaamistaan ja työtapojaan saadun palautteen perusteella
 • työskentelee muuttuvissa tilanteissa
 • työskentelee pitkäjänteisesti työtään kehittäen
 • toimii osana tiimiä ja jakaa osaamistaan muille.

Työskentely alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä

Opiskelija

 • valitsee työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit sekä käyttää niitä muuttuvissa tilanteissa
 • kokeilee uusia työmenetelmiä työssään
 • hankkii ja soveltaa työssä tarvittavaa tietoa
 • toimii kustannustehokkaasti ja yrityksen tuloksellisuutta edistävästi
 • edistää uusien työtapojen ja -menetelmien käyttöä työyhteisössä
 • vahvistaa ja luo uusia asiakassuhteita
 • noudattaa työssään työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita
 • ennakoi riskejä ja ilmoittaa työhön liittyvistä vaaratekijöistä
 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • työskentelee ergonomisesti ja huolehtii työkyvystään
 • huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja järjestyksestä

Laatuvaatimusten huomioiminen

Opiskelija

 • asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä ja aikataulunsa realistiseksi
 • työskentelee yrityksen tai organisaation laatuvaatimusten mukaisesti
 • havaitsee laatupoikkeamat ja etsii niihin ratkaisuja
 • toimii yrityksen tai organisaation kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Toimiminen alan verkostoissa

Opiskelija

 • viestii asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • tuntee toimialan keskeiset kansalliset ja kansainväliset verkostot
 • hyödyntää verkostojaan työssään

Osaamisen arviointi

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla vaativissa oman alan työtehtävissä. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa tai em. kilpailutilanteisiin valmentautumisessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Ammattitaitovaatimuksista poikkeaminen tai osaamisen arvioinnin mukauttaminen eivät ole mahdollisia tässä tutkinnon osassa.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.