Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Työn suunnittelu ja arviointi

 • osoittaa ymmärtävänsä taiteen, kulttuurin ja luonnon merkityksen ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen
 • käyttää tietoa taidelähtöisistä menetelmistä, luonnosta, eläinavusteisesta toiminnasta ja liikkumisesta
 • suunnittelee työtään työryhmän kanssa asiakasryhmän tarpeiden mukaisesti
 • arvioi ja dokumentoi toiminnallisten menetelmien vaikutuksia asiakkaan hyvinvointiin

Vuorovaikutus ja ohjaaminen

 • luo omalla toiminnallaan turvallisen ja sallivan ilmapiirin
 • rohkaisee asiakkaita ilmaisemaan itseään
 • tukee asiakkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta toiminnan aikana
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • valitsee ohjausmenetelmiä asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti
 • ohjaa yksilöitä ja ryhmiä
 • työskentelee voimavaralähtöisesti
 • varmistaa työssään asiakasturvallisuuden

Luonto ja liikunta toiminnallisina menetelminä

 • hyödyntää lähiympäristöä ja luontoa työssään asiakkaiden kanssa
 • antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa luonto- ja eläinavusteisista palveluista
 • rohkaisee asiakasta tutustumaan luonnon sekä ympäristön mahdollisuuksiin
 • hyödyntää luonnon tarjoamia aistikokemuksia asiakastyössä
 • käyttää luonnonmateriaaleja asiakastyössä
 • motivoi asiakasta luonnossa liikkumiseen
 • huomioi toiminnassaan esteettömyyden
 • käyttää rentouttavia menetelmiä luonnossa ja lähiympäristössä
 • käyttää tietoa jokamiehenoikeuksista

Taide- ja kulttuuri toiminnallisina menetelminä

 • käyttää taidelähtöisiä menetelmiä työssään asiakkaiden kanssa
 • antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa taide- ja kulttuuripalveluista
 • rohkaisee asiakasta ja ryhmää käyttämään taide- ja kulttuuripalveluita
 • ohjaa asiakasta tutustumaan kulttuuriperintöön
 • ohjaa asiakasta osallistumaan harrastuksiin ja sosiaalisten verkostojen toimintaan
 • ohjaa asiakasta valitsemaan soveltuvan taidemenetelmän, välineet ja materiaalit
 • innostaa asiakkaita luovaan ja kokeilevaan toimintaan  

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *