Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteessa toimiminen

Toimintamallit

 • käyttää tietoa monipotilas- ja suuronnettomuusprotokollasta
 • toimii alueen monipotilas- ja suuronnettomuusohjeiden mukaisesti
 • käyttää tietoa viranomaisten rooleista ja johtamissuhteista
 • osoittaa ymmärtävänsä monipotilas- ja suuronnettomuustilanteen tiedottamisvastuut
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta

Johtoroolit

 • käyttää tietoa suuronnettomuuden johtorooleista, -tehtävistä ja -vastuualueista
 • toimii omalla vastuualueellaan ja johdettavana
 • toimii omalla vastuualueellaan alueen ohjeiden mukaisesti johtotehtävissä

Viestiliikenne

 • toimii monipotilas- ja suuronnettomuusviestiliikenneohjeen mukaisesti
 • käyttää viranomaisverkkoa
 • siirtyy viranomaisverkossa eri puheryhmien ja kansioiden välillä
 • siirtyy monipotilas- ja suuronnettomuustilanteen puheryhmään
 • viestii muiden toimijoiden kanssa viranomaisverkossa ja ilmoittautuu ohjeen mukaisesti alueen kynnyksellä
 • ottaa tai antaa tuulilasiraportin tilanteesta

Luokittelu

 • käyttää tietoa triagejärjestelmästä ja eri toimijoiden vastuualueista
 • käyttää triagekoodeja ja -värejä sekä täyttää triagekortin
 • tekee primaaritriagen omalla vastuualueellaan osana moniammatillista tiimiä
 • tekee sekundaaritriagen omalla vastuualueellaan osana moniammatillista tiimiä

Työturvallisuus

 • toimii yksikön monipotilas- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita
 • tunnistaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteiden riskitekijät
 • suojaa itseään ja työtiimiä tilanteen vaatimalla tavalla
 • sijoittaa oman hoitoyksikkönsä oikeaoppisesti tilannepaikalle
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä

Hoitaminen

 • tarkkailee potilaan tilannetta ja ennakoi tilassa tapahtuvia muutoksia
 • tekee tarvittavat perusmittaukset ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla
 • huomioi mittausten virhemahdollisuuksia
 • tekee systemaattiset tutkimukset ja toistaa niitä säännöllisesti
 • toteuttaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteessa tarvittavat hoitotoimet
 • tiedottaa moniammatillista tiimiä potilaan tilasta ja siinä tapahtuneista muutoksista sekundaaritriagessa
 • prioirisoi hoidon triagen mukaisesti
 • täyttää suuronnettomuuslomakkeen
 • tiedottaa jatkohoitopaikkaa
 • ohjaa osalliset kriisiavun piiriin
 • osoittaa ymmärtävänsä poikkeustilanteen aiheuttamat stressioireet osalliselle

Työnarviointi

 • tehtävän päättäminen
 • huoltaa ja täydentää ensihoitoyksikön
 • osallistuu defusing -purkukeskusteluun
 • oman ja tiimin työskentelyn arviointi monipotilas- ja suuronnettomuuden jälkeen

 1. versio 13.10 2022 Monipotilas- ja suuronnettomuudessa toimiminen

Toimintamallit

 • tuntee ja toimii alueen monipotilas- ja suuronnettomuusohjeiden mukaisesti
 • Pitää yllä monipotilas- ja suuronnettomuusprotokollien osaamista
 • tuntee viranomaisten roolit ja hyödyntää johtamissuhteita erilaisilla tehtävillä
 • tiedottaminen ja kuka saa tiedottaa – some käyttätyminen

Johtoroolit

 • tuntee eri suuronnettomuuden johtajien roolit, tehtävät ja vastuualueet
 • toimii omalla vastuualueellaan ja johdettavana eri johtajien alaisuudessa
 • toimii omalla vastuualueellaan ja alueen ohjeiden mukaisesti johtotehtävissä tai johdettavana

Viestiliikenne

 • hallitsee viranomaisverkon peruskäytön
 • hallitsee eri puheryhmien ja kansioiden välillä siirtymiset
 • tietää mihin puheryhmään pitää siirtyä monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa
 • toimii monipotilas- ja suuronnettomuusviestiliikenneohjeen mukaisesti
 • viestii muiden toimijoiden kanssa viranomaisverkossa ja ilmoittautuu ohjeen mukaisesti alueen kynnyksellä
 • ottaa tai antaa tuulilasiraportin tilanteesta

Luokittelu

 • tietää triagejärjestelmän perusteet sekä eri toimijoiden vastuualueet
 • käyttää trige koodeja ja värejä sekä osaa täyttää triagekortin
 • tekee primaaritriagen omalla vastuualueellaan osana moniammatillista tiimiä
 • tekee sekundaaritriagen omalla vastuualueellaan osana moniammatillista tiimiä

Hoitaminen

 • tarkkailee asiakkaan tilannetta ja ennakoi tilassa tapahtuvia muutoksia
 • tekee tarvittavat perusmittaukset ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla
 • osaa huomioida mittausten virhemahdollisuuksia
 • tekee systemaattiset tutkimukset ja toistaa niitä säännöllisesti
 • osaa toteuttaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteessa tarvittavat hoitotoimet
 • tiedottaa moniammatillista tiimiä asiakkaan tilasta ja siinä tapahtuneista muutoksista sekundaaritriagessa
 • prioirisoi hoidon triagen mukaisesti siitä eniten hyötyville
 • avaa kirjaamista varten kirjaamisohjelman suuronnettomuuslomakkeen ja täyttää sen asianmukaisesti
 • antaa raportin hoitolaitokselle
 • ohjaa ja tukee tarvittaessa osalliset kriisiavun piiriin
 • huomioi asiakkaan poikkeustilanteen aiheuttaman stressin

Työturvallisuus

 • Käyttää tarvittavia henkilökohtaisia suojavarusteita
 • toimii yksikön monipotilas- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • tunnistaa monipotilas- ja suuronnettomuustilanteiden yksilölliset riskitekijät ja suojaa itseään ja työtiimiä tilanteen vaatimalla tavalla
 • osaa sijoittaa oman hoitoyksikkönsä oikeaoppisesti tilannepaikalla
 • DEFUSING
 • huolehtii omasta psyykkisestä ja fyysisestä jaksamisesta pitämällä huolta työkyvystään

Työnarviointi

 • tehtävän päättäminen
 • huoltaa ja täydentää ensihoitoyksikön
 • huolehtii omasta työssä jaksamisesta kuormittavan tehtävän jälkeen
 • ”huoltaa itsensä tehtävän jälkeen”
 • oman ja tiimin työskentelyn arviointi monipotilas- ja suuronnettomuuden jälkeen

TÄMÄ TUTKINNON OSA SUORITETAAN SIMULAATIOINA YHDESSÄ TYÖELÄMÄSSÄ!

1 kommentti

Pasi Jaskari & #183;2.11.2022 12:46

Luokittelun ja hoidon lisäksi oma osio kuljettamiseen. Perustelu: MOPO/SURO tilanteessa kuljettamisessa toteutustapa voi poiketa päivittäisestä tehtävästä.

Yhteistyöviranomaisten toimintatapojen tunteminen voisi olla vahvemmin esillä. Perustelu: Yhteistyökumppanin toimintatapojen tunteminen esimerkiksi johtamistavan osalta on oleellista tehokkaan ja turvallisen yhteistyön toteutumiseksi.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *