25.9.2022

versio 9.9.2022

LÄÄKEHOITO, NIMI?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

  • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
  • noudattaa lääkehoitoon liittyvää voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
  • noudattaa lääkehoitoon liittyviä laatusuosituksia ja omavalvontamääräyksiä
  • noudattaa salassapito­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
  • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti/työskentelee turvallisesti ja sujuvasti
  • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
  • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Lääkehoidon toteutus
Opiskelija
Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Osoittaa ymmärtävänsä lääkkeisiin liittyvät keskeiset käsitteet
Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa Osoittaa ymmärtävänsä eri lääkemuotojen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Suunnittelee lääkehoitoon liittyvät päivittäiset työtehtävät
Toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä (eri ammattiryhmien roolit ja vastuut lääkehoidossa)
Toimii oman vastuualueensa mukaisesti
Osallistuu lääkkeiden tilaamiseen ja hankintaan
Käyttää lääketietokantoja
Selvittää asiakkaan lääkityksen ja käytössä olevat itsehoitovalmisteet
Tulkitsee asiakkaan lääkemääräyksiä
Tunnistaa asiakkaan riskilääkkeet
Käsittelee ja annostelee asiakkaan lääkkeet virheettömästi
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Antaa lääkkeitä luonnollista tietä (tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina ja inhalaationa)
Antaa lääkkeitä injektioina (lihakseen ja ihonalaiskudokseen)
Antaa PKV-lääkkeitä ja luonnollista tietä annettavia huumausainelääkkeitä ??
Vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
Seuraa asiakkaan lääkkeiden vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeita ja muutostarpeita
Tunnistaa asiakkaan lääkkeiden virheellisen käytön
Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Ohjaa asiakasta lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
Osoittaa ymmärtävänsä yksikön toimintatavan lääkityspoikkeamatilanteessa
Työskentelee lääkehoidossa asiakasturvallisesti