Ammattitaitovaatimukset

Ilmastonmuutoksen lähtökohtien selvittäminen

Opiskelija

 • ymmärtää ilmastomuutoksen ilmiönä ja ihmisen toiminnan vaikutuksen siihen sekä ratkaisujen tarpeen
 • tunnistaa suomalaisen toimintaympäristön erityispiirteitä ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
 • tunnistaa keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä omalla alallaan
 • tunnistaa vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen omassa työtehtävässään.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja ratkaisujen esittäminen

Opiskelija

 • selvittää oman työnsä, työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia
 • pohtii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen toimialallaan
 • arvioi ja vertailee pohtimiensa ilmastoratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellisuutta
 • ehdottaa käytännössä toteuttavissa olevia perusteltuja ratkaisuja työnsä tai työyhteisönsä toiminnan, tuotteen tai palvelun kehittämiseen ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Ilmastovastuullisen toiminnan vahvistaminen

Opiskelija

 • viestii ehdottamistaan ilmastoratkaisuista työyhteisössään
 • osallistuu toimintaan, jolla kehitetään ilmastotietoisuutta ja -asioita työyhteisössä
 • kannustaa omalla toiminnaltaan muita ilmastovastuuseen

Osaamisen arviointi


Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä työskentelemällä ilmastovastuullisesti omalla alallaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.