Selkoviestintä asiakastyössä  

Selkoviestinnän käyttäminen

  Opiskelija

 • käyttää tietoa eri asiakasryhmien viestintää koskevista tarpeista  
 • käyttää tietoa selkokielestä ja selkeästä viestinnästä  
 • käyttää tietoa kuvista osana selkoviestintää  
 • käyttää selkopuhetta asiakkaan tarpeen mukaan  
 • käyttää selkokuvia asiakkaan tarpeen mukaan  
 • käyttää selkoviestinnän tukena havainnollistamisen keinoja  
 • ohjaa asiakasta luotettavien tietolähteiden käyttöön asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaisesti

Kielitietoiset työskentelytavat

  Opiskelija

 • käyttää tietoa kielitietoisuudesta  
 • huomioi asiakkaan kielelliset valmiudet ja muokkaa omaa viestintäänsä   
 • ohjaa asiakasta kielitietoisesti ja varmistaa asiakkaan ymmärtämisen   
 • viestii kielitietoisesti työyhteisön jäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa  

  

Selkeäkielisen materiaalin tuottaminen ja käyttäminen

  Opiskelija

 • suunnittelee asiakaslähtöisiä materiaaleja huomioiden selkokieliohjeita  
 • tuottaa selkeäkielistä materiaalia työympäristössä käytössä olevilla työvälineillä  
 • käyttää suunnittelemiaan asiakaslähtöisiä materiaaleja  
 • käyttää valmista selkomateriaalia asiakastyössä ja noudattaa tekijänoikeuksia  
 • arvioi materiaalin toimivuutta ja muokkaa materiaalia palautteen ja havaintojensa perusteella   

  

  

Teknologia kommunikaation tukemisessa

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa saavutettavuudesta sekä saavutettavista digipalveluista ja -työkaluista kohderyhmittäin  
 • käyttää työssään tietoa kommunikointia tukevista teknisistä laitteista ja välineistä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kommunikoinnissa sähköistä viestintälaitetta käyttäen  
 • neuvoo asiakasta digitaalisten saavutettavuusapuvälineiden käytössä  

1 kommentti

Eveliina Alinen & #183;12.12.2022 10:07

Selkoviestintä valinnaisena tutkinnonosana on hieno mahdollisuus. Miettimään jäin, olisiko kriteereihin mahdollisuutta lisätä TUKIVIITTOMA sanaa? Tällöin koulutuksessa tulisi olla myös jonkin verran tukiviittomien harjoittelua. Liittyisi; ”eri asiakasryhmien viestinnän tarpeisiin”, ”havainnollistamisen keinoihin”, ”kielitietoisuuteen”, ”kielelliset valmiudet ja muokkaa omaa viestintäänsä”, ”varmistaa asiakkaan ymmärtämisen”. Tietysti toinen vaihtoehto voisi olla, että Tukiviittomille olisi aivan oma valinnainen tutkinnonosansa, jossa voisi tarkemmin olla esim. puheen tuottamisen haasteisiin liittyvää diagnoosiosaamista, ele ja ilmaisukielen osaamista, luottamuksellisen vuorovaikutusilmapiirin saavuttamista ja tietysti tukiviittomaopetusta sekä uuden materiaalin dokumentointia (myös työyhteisössä muille jaettavaksi). Tällaisesta tutkinnonosasta voisivat hyötyä varhaiskasvatuksen, vammaistyön sekä ikääntyvien hoidon työntekijät.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *