Vuoden 2022 aikana järjestettyjen työpajojen ja muun valmistelutyön perusteella laaditut luonnokset tutkinnon osiksi sekä tutkinnon muodostumiseksi lisätään verkkotyöalustalle 15.12. mennessä. Viimeiseksi tullaan lisäämään ehdotus tutkinnon muodostumisesta. On tärkeää huomata, että nämäkin ovat vielä ”työkappaleita”, eivät vielä varsinaisia lausunnoille avattavia luonnoksia. Aiempien työvaiheiden versiot on siirretty arkistoon.

Yhteinen, kaikille avoin valmistelu tällä verkkotyöalustalla siis jatkuu. Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuu työhön! On todella tärkeää, että tässä vaiheessa vaikutetaan ja tuodaan esiin perusteltuja näkemyksiä. Näin voimme helmi-maaliskuussa saada lausunnoille mahdollisimman hyvin työelämän todellisiin osaamistarpeisiin vastaavan luonnoksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoksi 2024.

Jatketaan siis vielä yhdessä perusteiden kehittämistä!

– Soila Nordström